دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
ساعتی آرامش حق شماست
تهیه هدیه برای دوستان ، بستگان , همکاران و عزیزان به مناسبتهای گوناگون از قبیل تولد ، سالگرد ازدواج و ... و یا بدون هیچ مناسبتی و فقط بخاطر اینکه به آنها یادآوری کنیم که به یاد آنها هستیم ، همیشه کاری دشوار است .دشوار به این جهت که نمی دانیم چه چیزی تهیه کنیم که رضایت عزیزانمان را فراهم آوریم.
با تهیه کارت هدیه ماساژ مانو ساعتی آرامش را هدیه دهید و باعث ثبت خاطره ای شوید که مدتها فراموش نخواهد شد
اعتبار استفاده از این کارتها از تاریخ خرید 2 ماه می باشد.
1380000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز پدر - ۳ ستاره
با این کارت می توان از ماساژ ویژه مانو یا سنگ داغ و یا 2 ساعت ماساژهای معمول مانند آروما و سوئدی و تای و یا به دلخواه تا سقف مبلغ کارت از ماساژهای مختلف استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1380000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز مرد - 3 ستاره
با این کارت می توان از ماساژ ویژه مانو یا سنگ داغ و یا 2 ساعت ماساژهای معمول مانند آروما و سوئدی و تای و یا به دلخواه تا سقف مبلغ کارت از ماساژهای مختلف استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1050000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز پدر- 2 ستاره
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای و حوله داغ و یا تا سقف مبلغ از ماساژهای دلخواه استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1050000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز مرد - 2 ستاره
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای و حوله داغ فاده و یا تا سقف مبلغ از ماساژ های دلخواه استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
730000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز پدر - 1 ستاره
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی استفاده کرد. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
730000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه روز مرد - 1 ستاره
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی استفاده کرد. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1920000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره ولنتاین - ماسور تایلندی (خانمها)
با این کارت می توان از 2 ساعت ماساژ های معمول مانند آروما یا سوئدی و یا تا سقف مبلغ از هر نوع ماساژ دلخواه دیگر استفاده نمود (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1380000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره ولنتاین - ماسور ایرانی
با این کارت می توان از 2 ساعت ماساژ های معمول مانند آروما یا سوئدی و یا تا سقف مبلغ از هر نوع ماساژ دلخواه دیگر استفاده نمود (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1460000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره ولنتاین - ماسور تایلندی (خانمها)
با این کارت میتوان از ماساژ های کمپرس گیاهی یا شمع و یا 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای و یا انتخاب ماساژ دلخواه تا سقف مبلغ کارت استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1050000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره ولنتاین - ماسور ایرانی
با این کارت میتوان از ماساژ های کمپرس گیاهی و یا 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای و یا انتخاب هر نوع ماساژ تا سقف مبغ کارت استفاده نمود. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره ولنتاین - ماسور تایلندی (خانمها)
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی استفاده کرد. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
730000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره ولنتاین - ماسور ایرانی
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی استفاده کرد. (بهمراه یک شمع معطر در پکیج هدیه)
1870000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه ۳ ستاره با ماسور تایلندی (ویژه خانمها)
با این کارت می توان از ۲ ساعت ماساژهای معمول مثل آروما ، سوئدی یا تایلندی و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژهای دلخواه با ماسور تایلندی استفاده کرد
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره -طرح D3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
2600000 تومان
خرید آنلاین
Special Gift Card
با این کارت تا 4 جلسه می توان از انواع خدمات ماساژ و اسپا تا سقف مبلغ اعتبار کارت استفاده کرد.
4000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هوشمند ماساژ مانو
با پرداخت مبلغ 4000000 تومان کارت شما به مبلغ 4.800.000 تومان شارژ می‌شود(800.000 تومان شارژ رایگان) که می‌توانید به دلخواه از انواع ماساژ استفاده کنید.امکان استفاده نفرات مختلف از این کارت وجود دارد.مدت اعتبار شارژ تخفیف 3 ماه است و در صورت عدم استفاده مبلغ شارژ تخفیف باطل می شود.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره -طرح D1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره -طرح A3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره -طرح F3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره -طرح D2
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره - طرح G3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره - طرح C3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
1330000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 3 ستاره - طرح E3
با این کارت می توان از حدود 2 ساعت ماساژ های معمول با ماساژور ایرانی و یا 1/5 ساعت با ماساژور تایلندی استفاده کرد و یا تا سقف مبلغ کارت از ماساژ های دلخواه انتخاب نمود.
950000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه ۱ ستاره با ماسور تایلندی (ویژه خانمها)
یکساعت ماساژ های معمول مانند آروما یا سوئدی با ماساژور تایلندی ویژه خانمها. لطفا کد طرح مورد نظر (D,E,F...)را در هنگام سفارش ذکر نمایید
1410000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه ۲ ستاره با ماسور تایلندی (ویژه خانمها)
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت با ماسور تایلندی استفاده نمود.
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره - طرح C2
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره -طرح A2
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره -طرح F2
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.
1000000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 2 ستاره -طرح G2
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره - طرح F1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره -طرح A1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره - طرح C1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره -طرح E1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
680000 تومان
خرید آنلاین
کارت هدیه 1 ستاره - طرح G1
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.
کمپرس گیاهی
کمپرس گیاهی
استفاده از بهترین مواد گیاهی برای حس بهتر در هنگام ماساژ برای شما
PACKAGES
PACKAGES
پکیج های 2 ساعته ترکیبی هدیه ای ویژه به جسم و روان شما. به صفحه 5 لیست بروید
پکیج های ماساژ درمانی
پکیج های ماساژ درمانی
اندام فرسوده را بازسازی کنید
Copyright Mano Massage